Chấm essay

A. Nội dung:

-   Đã mua sách TỰ HỌC IELTS ESSAY ĐÚNG QUY TRÌNH của thầy

-   Phí chấm: 2 triệu/3 tháng (24 bài học)

-   Giải thích kỹ, học chừng 10 units là thấy tiến bộ nhiều.

B. Tham khảo các bài chấm mẫu:

Bài mẫu 1

Bài mẫu 2

Bài mẫu 3

Bài mẫu 4

(Lưu ý: các bạn download về máy, mở bằng Microsoft Word mới thấy hết nội dung sửa nhé)

Ngoài ra, các bạn cũng có thể xem thử 1 video sửa IELTS writing ở đây.

 

C. Liên hệ thầy:

- Điện thoại: 077.4647.635

- Facebook: https://www.facebook.com/nguyenlungdanh