Các khóa học

1. Khóa IELTS BASIC:

-   25 bài ngữ pháp, hệ thống toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh. Giáo trình: Cambridge Grammar for ielts

-   20 bài từ vựng, cung cấp 1500 từ vựng cần thiết cho ielts. Giáo trình: Cambridge Vocabulary for ielts

-   1/3 thời gian chương trình dành cho việc cải thiện kỹ năng giao tiếp của học viên. Các hoạt động speaking được tổ chức linh hoạt, đa dạng.

-   Các vấn đề về phát âm cũng được giới thiệu lại: phát âm, cách đọc phiên âm, nối âm, ngữ âm, giảm âm, các đặc điểm phát âm khác.

-   Giáo trình được thiết kế với nhiều bài tập có dạng thức tương tự đề thi thật, gồm các hoạt động nghe, nói, đọc, viết, giúp học viên làm quen với format đề thi ngay từ những ngày mới học.

 

2. Khóa IELTS PRACTICE:

   i. Speaking skill

      -   Các chủ đề thông dụng hay gặp trong Part 1, 2, 3

      -   Giáo viên sửa lỗi cho học viên mỗi ngày

      -   Tham khảo vài bài sửa mẫu cho lớp speaking: bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5, bài 6, bài 7, bài 8, bài 9, bài 10.

      -   Học viên luyện tập liên tục, với bạn bè, với giáo viên

   ii. Writing skill

      -   5 dạng essay, 7 dạng biểu đồ của ielts writing. Mỗi loại viết 2 bài.

      -   Giáo viên giải thích lý thuyết, viết bài mẫu cho học viên hiểu cách viết.

      -   Giáo viên ra đề mới, học viên viết bài mỗi ngày. Giáo viên chấm bài, giải thích cặn kẽ từng lỗi, để học sinh rút kinh nghiệm.

      -   Tham khảo các bài chấm mẫu: bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 hoặc 1 video sửa 1 bài ielts writing mẫu tại đây.

   iii. Reading skill

      -   Giáo trình Cambridge 7, 8, 9, 10

      -   Bên cạnh kỹ năng làm bài, học viên được giải thích cụ thể để hiểu từng câu, từng chữ.

      -   Tham khảo 1 video dịch mẫu tại đây.

   iv. Listening skill

      -   Giáo trình Cambridge 7, 8, 9, 10

      -   Kỹ năng nghe được luyện tập thường xuyên nhất: mỗi buổi học đều có dành thời gian để luyện nghe.

      -   Giáo viên giải thích cặn kẽ những kỹ năng làm bài, cũng như những thủ thuật để làm bài đạt điểm tốt, ví dụ: làm sao để tránh mất tập trung khi đang nghe, làm sao để bắt kịp nhịp độ đọc liên tục và chỉ đọc 1 lần...