Học phí

A. HỌC NHÓM (6~8 học viên)

  Thời lượng Học phí/khóa
IELTS BASIC 4 tháng 6 triệu
IELTS PRACTICE 6 tháng 10.5 triệu

 

B. HỌC 1 KÈM 1

  Tuần 3 buổi Tuần 5 buổi
IELTS 5.0 - 6.0 5 triệu 7 triệu
IELTS 6.5 - 7.5 7 triệu 10 triệu