Lịch học

Hiện tại (2018), tôi đang theo học Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh (TESOL) ở New Zealand, nên không khai giảng lớp mới. Hẹn gặp các bạn vào năm 2019 nhé!

Thầy Danh

  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
10:00 - 12:00

 

 

 

 

 

 

 

03:00 - 05:00

 

 

 

 

 

 

 
04:30 - 06:30

 

           
06:30 - 08:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Phương

  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
09:30 - 11:00

 

           
04:00 - 05:30  

 

 

 

 

 

 
05:30 - 07:00

 

 

 

 

 

 

 
07:00 - 08:30