IELTS > Speaking

ĐÂY LÀ MỘT VÀI ĐÁP ÁN MẪU (BANDSCORE ~ 7.5) DO MR. DANH SOẠN!

Đặc trưng: văn hóa, văn phong gần gũi người Việt, dễ học, dễ bắt chước.

Các bạn xem để hiểu cách chuẩn bị từ vựng, ngữ pháp và diễn đạt để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS SPEAKING nhé!

 

Part 1

1. Work

2. Study

3. Hometown

4. Home

5. Art

6. Birthdays

7. Childhood

8. Clothes

9. Computer

10. Daily routine

 

Part 2

1. Art

2. Book

3. Communication

4. Daily routine

5. Exercise

6. Family

7. Hobby

 

Part 3

1. Travel

2. Nature