IELTS > Vocabulary

Thầy đã tổng hợp 20 bài Vocabulary for ielts (Cambridge) thành 1 file.

Các bạn down về rồi in ra học cho tiện nhé

Tải tại đây.