Bài giảng mới nhất

[Essay correction] Causes - solutions essay

[Essay correction] Causes - solutions essay
Sửa lỗi 1 bài essay tiêu biểu dựa trên 4 tiêu chí của ielts writing...
[Grammar] Relative clausess

[Grammar] Relative clausess
Các vấn đề về mệnh đề quan hệ, giới hạn, không giới hạn, cách dùng giới từ đi kèm...
Cambridge ielts 9 - Test 1 - Passage 1

Cambridge ielts 9 - Test 1 - Passage 1
Dịch tiếng Việt: rõ ràng, mạch lạc, giải thích chỗ khó...
[Speaking] Pronunciation features

[Speaking] Pronunciation features
Nắm vững các khía cạnh về phát âm: âm tố, âm tiết, nhấn âm, giảm âm, nối âm, ngữ âm...
[Writing task 2] How to write the introduction

[Writing task 2] How to write the introduction
Học cách viết đoạn mở bài cho 1 bài luận: cấu trúc, cách paraphrase, những lỗi thường gặp...
[Writing task 1] Line graph

[Writing task 1] Line graph
Học cách viết biểu đồ đường, bao gồm: dàn bài, ngôn ngữ sử dụng, cấu trúc câu cần biết, ví dụ minh họa...