Học từ vựng từ các bài essay mẫu

Khi các bạn tự học ở nhà, thông thường các bạn sẽ lên mạng tra các bài essay mẫu được các thầy/cô viết ở band 7.5 trở lên (và nhiều bài chỉ viết ở band 9). Sau đó các bạn sẽ học những từ/cụm từ lạ, mới, hay để đưa vào bài viết của mình.

Tuy nhiên, có vấn đề là: Nếu trình độ bạn đang ở mức 5.0, thì những bài band 9 có thể chứa quá nhiều từ mới đối với bạn. Bạn muốn học hết những từ đó, nhưng có thể bị ngộp, rồi đâm ra nản, mà cũng không nhớ được lâu. Vả lại, nếu bạn dự định đạt IELTS Writing 6.0, thì cũng không thật sự cần quá nhiều từ ‘dao to búa lớn’.

Vậy, với hàng loạt những từ mới trong các bài essay mẫu, bạn nên học hỏi từ gì, và bỏ qua những từ gì? Mình chia sẻ các bạn một công cụ để làm điều đó: chương trình phân loại từ vựng theo cấp độ https://www.lextutor.ca/vp/comp/.

Các bước thực hiện:
Bước 1: Copy bài essay mẫu vào trang web trên, dán vào khung trắng lớn (Input Mode A).
Bước 2: Bấm nút SUBMIT màu vàng to đùng bên phải.
Bước 3: Đọc kết quả

Chương trình sẽ phân loại từ vựng theo 25 nhóm, mỗi nhóm 1000 từ, từ K1 đến K25 theo mức độ phổ biến.

Một người phi bản ngữ như chúng ta, biết từ vựng ở mức K6-K7 là có thể nghe/nói tốt; biết từ vựng ở mức K8-K9 là có thể đọc/viết tốt.

Như vậy, các bạn nên học những từ ở mức độ thấp trước, K1-K3. Nếu đã biết những từ K1-K3, thì học những từ K4-K6, và nếu trình độ đủ cao, thì mới học các từ K7-K9.

Ở đang trình độ IELTS 5.0, mình nghĩ các bạn không nên cố gắng học nhiều từ K7-K9, vì ít gặp. Các bạn sẽ thấy khó nhớ, và khả năng quên rất cao. Hãy học những từ gần ngưỡng khả năng có thể học được, và học thật tốt nhé!