Làm sao chèn ngữ pháp và từ vựng cao siêu trong thời gian 40 phút viết essay?

Nếu em không nắm được một số cấu trúc ngữ pháp cần thiết và cũng không có những từ vựng hay ho trong đầu, thì tất nhiên trong 40’ đi thi, các em không thể chèn được.
 
Tuy nhiên, nhiều em hiểu rõ nhiều cấu trúc ngữ pháp và biết nhiều từ vựng cao siêu, nhưng khi viết bài vẫn không chèn được vào bài viết, dẫn đến việc bài viết không đạt điểm tốt về đa dạng ngữ pháp và từ vựng. Đặc biệt là trong điều kiện áp lực 40 phút làm bài, chúng ta thường phải viết nhanh cho kịp. Bài này thầy chia sẻ cách cải thiện điều đó.
 
Về cơ bản, có 2 cách để chèn ngữ pháp/từ vựng. Cách thứ nhất là sau khi viết xong, các em đọc lại bài, rồi suy nghĩ dùng các từ đồng nghĩa cao siêu thay thế (Nếu các em thi trên giấy, dùng bút chì để viết, dễ bôi và viết lại; nếu các em thi trên máy tính thì còn dễ nữa). Tuy nhiên cách này có 2 bất tiện:
1. Có thể em không đủ thời gian để viết, và vì thế không có thời gian để đọc lại bài và sửa.
2. Thường chỉ có thể thay 1 từ bằng 1 từ khác, vì khoảng cách chỉ vừa đủ như vậy (thậm chí khi các em cố gắng viết các chữ cách nhau rộng rộng). Nghĩa là nếu muốn thay một từ (ví dụ như: decide) bằng một cụm từ (make a decision) sẽ gặp khó khăn về khoảng trống. Đó là chưa kể vài cấu trúc ngữ pháp cần thay đổi cả cấu trúc câu.
 
Cách thứ 2 là: trước khi viết bài, hãy liệt kê trước vài cấu trúc ngữ pháp em cần dùng vào giấy nháp, như IT IS + ADJ + THAT, hiện tại hoàn thành, quá khứ, mệnh đề quan hệ với which who, mệnh đề if, dạng bị động… (còn nhiều cấu trúc khác). Sau đó, khi viết bài, trước khi viết câu nào, hãy nhìn lại những cấu trúc ấy, và nghĩ xem liệu có thể đặt chúng vào câu được không.
 
Em cũng có thể làm điều tương tự với từ vựng: liệt kê vài từ hay ho vào giấy nháp trước, và khi viết, nhìn vào những từ đó để xem xem có thể viết câu nào chứa chúng hay không.
 
Thoạt nghe sơ qua, có thể em nghĩ sẽ mất nhiều thời gian, nhưng kỳ thực việc liệt kê cấu trúc ra trước có thể giúp em viết nhanh hơn vì các cấu trúc đã định hình phần nào ý nghĩa diễn đạt. Đặc biệt khi luyện tập vài lần, em sẽ thấy hiệu quả tức thì.
 
IETLS Writing không phải đơn giản là nghĩ gì viết nấy, viết tản mạn cho vui. Trong 250 từ, em phải cố gắng thể hiện hết năng lực, kiến thức của bản thân thì điểm sẽ tốt hơn.
 
Hình minh họa: liệt kê các cấu trúc bên cạnh, rồi khi viết, chèn vào